Powrót

29.10.2019 Nowa usługa GUGiK dotycząca cen nieruchomości

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „Ceny nieruchomości”, która udostępnia informacje o transakcjach zawartych w powiatowych rejestrach cen i wartości nieruchomości (RCiWN). Aktualnie w warstwie dostępne są dane z 7 powiatów: mińskiego, wołomińskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, żyrardowskiego, garwolińskiego i miasta Chełm (w sumie ok. 37 000 transakcji).

Lokalizacja nieruchomości objętych transakcjami kupna i sprzedaży jest prezentowana za pomocą symboli zawierających wewnątrz liczbę nieruchomości z danego powiatu, które przy odpowiednim przybliżeniu zostają zastąpione symbolami oznaczającymi typ nieruchomości.

Z – nieruchomości zabudowana

G – nieruchomości gruntowa

B – budynek

L – lokal

Dzięki warstwie użytkownik ma możliwość uzyskania podstawowych informacji o transakcjach bezpośrednio z powiatowych baz RCiWN (np. data i rodzaj transakcji) oraz możliwość zakupu pełnej informacji o wybranych transakcjach, już bezpośrednio w wystawionych przez powiaty punktach płatności.

Warstwa wykorzystuje nową usługę GUGiK o nazwie „Krajowa Integracja Cen Nieruchomości” dostępną pod adresem: https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaCenNieruchomosci.

Zawartość warstwy będzie się zmieniać w wyniku włączania do usługi nowych powiatów oraz aktualizacji danych w powiatowych bazach RCiWN.