Powrót

29.10.2021 Drugi dzień spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Prezentacją „ ZSIN i jego wykorzystanie” rozpoczął się drugi dzień Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. W konferencji w formie hybrydowej bierze udział ponad 1000 osób - ok. 350 stacjonarnie oraz 650 zdalnie - Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników.

Rys. 1 Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w sali konferencyjnej.

Rys. 2 Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w sali konferencyjnej.

Rys. 3 Zdjęcie przedstawia Zastępcę Dyrektora Departamentu Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Marcina Adamowicza prezentującego informacje na temat ZSIN.