Powrót

29.11.2022 Warsztaty fotogrametryczne pt. Wykorzystanie danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji baz powiatowych – ruszają zapisy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i w związku z dużym zainteresowaniem, zapraszamy na drugą turę warsztatów fotogrametrycznych zorganizowanych przez Głównego Geodetę Kraju – p.o. Alicję Kulkę, które odbędą w dniach:

  • 12, 19, 26 stycznia 2023 r. (dla przedstawicieli SGiK) oraz
  • 2 lutego 2023 r. (dla wykonawców prac geodezyjnych).

Szkolenia odbędą się  w siedzibie GUGiK w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94B w godzinach 10.00-15.30. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres gugik@gugik.gov.pl. Liczba miejsc na każde ze szkoleń jest ograniczona do 20 osób, decyduje kolejność zgłoszenia.

Agenda warsztatów:

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-11.00

  1. Charakterystyka danych fotogrametrycznych dostępnych w PZGIK
  2. Plany pozyskiwania danych fotogrametrycznych do PZGIK
  3. Możliwości pozyskania danych fotogrametrycznych z GUGIK
  4. Metodyka pomiarów fotogrametrycznych (w szczególności stereodigitalizcja, pomiar na ortofotomapie, prawdziwej ortofotomapie, pomiary z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego)

11.00-11.30

Przerwa

11.30-12.30

  1. Zestawienie możliwości wykorzystania danych fotogrametrycznych PZGIK na potrzeby aktualizacji baz powiatowych (w tym analiza dokładności)
  2. Praktyczne wykorzystanie danych fotogrametrycznych do aktualizacji baz powiatowych na przykładach.

12.30-13.00

Przerwa

13:00-14.30

Część praktyczna: samodzielne wykonanie pomiarów fotogrametrycznych

14.30-15.00

Dyskusja/zakończenie warsztatów

 

zdjęcie przedstawia materiały szkoleniowe

Dotychczas w zakończonym 24 listopada 2022 r. pierwszym cyklu warsztatów uczestniczyło blisko 80 osób – pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawców prac geodezyjnych. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z danymi fotogrametrycznymi dostępnymi w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, które można wykorzystać do realizacji zadań starosty oraz możliwościami pozyskania i przetwarzania tych danych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się praktyczne przykłady wykorzystania danych fotogrametrycznych oraz pomiary stereoskopowe na stacji fotogrametrycznej.

zdjęcie przedstawia uczestników warsztatów podczas prezentacji dot. danych fotogrametrycznych zdjęcie przedstawia uczestników warsztatów podczas sesji praktycznej z wykonywania pomiarów stereoskopowych i stereodigitalizacji tabela-zdjęcie przedstawia agendę warsztatów fotogrametrycznych