Powrót

29.12.2020 Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 12 stycznia 2021 r.

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową wynikająca z Prawa geodezyjnego i kartograficznego (art. 40 ust. 8) z uwzględnieniem osiągnięć technologicznych wspierających informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.