Powrót

29.12.2020 Przetarg GUGiK na opracowanie ortofotomapy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłosił przetarg na wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB oraz opracowanie na ich podstawie ortofotomapy RGB o terenowym rozmiarze piksela 5 lub 10cm wraz z aktualizacją numerycznego modelu terenu o oczku 1 m. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie 4 095 arkuszy ortofotomapy w skali 1:5000 dla obszaru miast o liczbie ludności powyżej 20 tys. mieszkańców i został podzielony na 9 części: