Powrót

29.12.2021 Dynamika komunikacji systemów EGiB z rejestrem PESEL

W 2021 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL skorzystano ponad 14 465 956 razy. Jest to wynik wyższy o 516% względem 2020 roku.

Rys. 1 Na ilustracji znajduje się wykres przedstawiający wykorzystanie komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL rocznie w latach 2020-2021: 2020 - 2346453, 2021 - 14465956

W grudniu 2021 z funkcjonalności tej skorzystano już 3 065 653  razy, co daje 113 543 zapytań dziennie. Dotychczas najlepszy wynik (2 518 687 zapytań) odnotowano w poprzednim miesiącu, tj. listopadzie 2021.

Rys. 2 Na ilustracji znajduje się wykres przedstawiający wykorzystanie komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL miesięcznie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r.

Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są:  m. Kraków (woj. małopolskie), m. Bielsko-Biała (woj. śląskie) oraz powiat będziński (woj. śląskie)

Rys. 3 Na ilustracji znajduje się wykres przedstawiający wykorzystanie komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z rejestrem PESEL w 10 przodujących powiatach: m. Kraków - 4195867, m. Bielsko-Biała - 675259, będziński - 233873, zielonogórski - 187764, policki - 177 659, zgorzelecki - 129 209, m. Wrocław - 108286, m. Piekary Śląskie - 104838, Warszawa - 80558, ostrowski - 78946