Powrót

29.12.2021 Schematy aplikacyjne opublikowane w repozytorium interoperacyjności

Zakończyliśmy publikowanie na stronie Portalu Interoperacyjności schematów aplikacyjnych GML (XML Schema Definition - XSD) dotyczących udostępniania danych:

  • ewidencji gruntów i budynków,
  • danych z bazy BDOT500
  • z bazy BDOT10k oraz bazy BDOO,
  • powiatowej bazy GESUT,
  • rejestru cen nieruchomości,
  • ewidencji miejscowości ulic i adresów.

Rys. 1. Ilustracja przedstawia zrzut z ekranu serwisu epuap.gov.pl zakładka Portal Interoperacyjności, skąd można pobrać schematy aplikacyjne xsd.

 

Ewentualne uwagi do schematów prosimy zgłaszać na adres gugik@gugik.gov.pl.