Powrót

29.12.2021 Zawiadomienia z EKW przez szynę usług ZSIN

17 grudnia 2020 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w pierwszym powiecie (mińskim). W 2021 r. usługa została uruchomiona w kolejnych 106 powiatach, a wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 213 600 zawiadomień.

Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbiera 107 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

Ilustracja przedstawiająca mapę Polski zawierającą granice administracyjne województw i powiatów. Kolorem zielonym zostały zaznaczone powiaty, które uruchomiły odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w Księgach Wieczystych.

Dotychczas najwięcej zawiadomień 21 894 otrzymał powiat wołomiński. Na poniższym wykresie przedstawiono 10 przodujących powiatów.

Ilustracja przedstawiająca wykres z liczbą otrzymanych zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w 10 przodujących powiatach: wołomiński - 21894, miński - 12051, piaseczyński - 8890, białostocki - 8541, mielecki - 7203, m. Szczecin - 6716, m. Białystok - 5656, legionowski - 5546, m. Kraków - 5162, gorzowski - 4346.