Powrót

30.03.2020 Lubelskie – piąte województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z PESEL

Lubelskie to piąte województwo po świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim, w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i rejestrem PESEL. Aktualnie z tej komunikacji korzystają już 352 powiaty przedstawione na załączonej mapie.

Na załączonym wykresie przedstawiliśmy procentowy udział powiatów komunikujących się z PESEL w poszczególnych województwach.

Systematycznie rośnie również liczba zapytań kierowanych do rejestru PESEL. Od początku marca średnia dzienna liczba zapytań wynosi ponad 3 570. Z usługi skorzystano już łącznie ponad 165 000 razy. Z załączonego wykresu wynika, że liczba zapytań rośnie z  miesiąca na miesiąc, co świadczy o dużej potrzebie komunikowania się EGiB z rejestrem PESEL.