Powrót

30.03.2021 Nie żyje prof. Janusz Śledziński

W wieku 89 lat 29 marca 2021 r. zmarł prof. Janusz Śledziński. Był wybitnym specjalistą w zakresie geodezji wyższej i satelitarnej, grawimetrii i astronomii. Od 1954 r. związany z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery akademickiej – od młodszego asystenta do profesora.

Od 1986 roku aż do przejścia na emeryturę w 2001 roku kierował Instytutem Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej.

Zdobył duże doświadczenie w teoretycznych i praktycznych aspektach geodezji wyższej, geodezji satelitarnej, nawigacji, grawimetrii i astronomii. Uczestniczył w założeniu podstawowej wahadłowej sieci grawimetrycznej Polski (1955-1962) oraz licznych międzynarodowych nawiązań grawimetrycznych EUPOS.

W 1990 r. działając pod jego kierownictwem Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej kupił pierwszą w Polsce parę odbiorników GPS. Jako członek i przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Komitecie Sterującym EUPOS (2002-2011) w dużej mierze przyczynił się do powstania w kraju sieci ASG-EUPOS.