Powrót

30.03.2021 Statystyka przesyłania zawiadomień z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

Od 17 grudnia 2020 r. interfejsy do odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN zostały użyte do przesłania prawie 7 300 zawiadomień. Aktualnie funkcjonalność jest uruchomiona w powiatach: mińskim, wołomińskim, piaseczyńskim, aleksandrowskim i mieleckim.

Dotychczas wymiana zawiadomień odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem programu e-property firmy Geo-System Sp. z o. o. oraz EWOPIS firmy GEOBID Sp. z o. o., a stan wdrożenia interfejsów w programach poszczególnych producentów oprogramowania przedstawia załączona tabela.