Powrót

30.03.2022 Umowy na opracowanie danych wysokościowych

29 marca 2022 r. podpisaliśmy umowy na opracowanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 4pkt/m2. Umowy będą realizowały:

  • Część 1: Konsorcjum w składzie: OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg - Lider konsorcjum, GISPRO SA, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin - Partner konsorcjum.
  • Część 2: Konsorcjum w składzie: OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg - Lider konsorcjum, GISPRO SA, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin - Partner konsorcjum.
  • Część 3: MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.

Zakres i termin realizacji prac przedstawiają poniższe ilustracja i tabela.

Część

Województwa

Liczba arkuszy

km2

Termin wykonania

1

pomorskie, zachodniopomorskie i łódzkie

5239

25 224

15.12.2022 r.

2

pomorskie i zachodniopomorskie

3972

18 916

15.12.2022 r.

3

łódzkie

2438

12 264

15.12.2022 r.

 

Ilustracja przedstawiają zakres danych wysokościowych realizowanych w ramach umów w 2022 r.