Powrót

30.04.2020 Kwietniowe statystyki wykorzystanie komunikacji z rejestrami PESEL i EKW

Od początku kwietnia usługi do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrami PESEL i EKW wykorzystano już łącznie ponad 180 000 razy. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się komunikacja z PESEL, która odnotowała blisko 146 000 zapytań. Jest to najlepszy wynik od grudnia 2019 r., czyli od początku uruchomienia usługi.

Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są:  toruński (woj. kujawsko-pomorskie), warszawski-zachodni (woj. mazowieckie).

Mniejszym zainteresowaniem cieszyła się usługa do komunikacji z rejestrem EKW, która odnotowała 35 000 zapytań. Od lipca 2019 r. z tej komunikacji skorzystano już ponad 550 000 razy.

Liderem w wykorzystaniu udostępnionej komunikacji jest powiat miński z liczbą ponad 160 000 zapytań. Prawdopodobnie usługa została wykorzystana do systemowego odpytania bazy EKW celem weryfikacji posiadanych danych. Na załączonym wykresie przedstawiono ogólną liczbę zapytań kierowanych do EKW bezpośrednio z systemów do prowadzenia EGiB w 10 przodujących powiatach (z wyłączeniem pow. mińskiego)