Powrót

30.04.2021 Nowe wyszukiwanie obrębów w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy funkcjonalność „Wyszukiwanie obrębów”. Dostęp do niej znajduje się w menu „WYSZUKIWANIA”. Nowe narzędzie bazuje na rozbudowanej usłudze ULDK (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) i umożliwia wyszukiwanie obrębów na podstawie ich identyfikatorów.

W wyszukiwarce dostępna jest także możliwość pobrania geometrii i dodania jej do panelu „Szkicowanie” bezpośrednio po wyszukaniu obrębu. Realizowane jest to, poprzez użycie przycisku „+”znajdującego się obok wyświetlonego wyniku wyszukiwania.

Po dodaniu obiektu do narzędzia „Szkicowanie” użytkownik ma możliwość edycji wyświetlanego koloru oraz naniesienia innych elementów graficznych w postaci punktów, odcinków, łamanych, czy poligonów. Ponadto dla figur znajdujących się w panelu szkicowania można tworzyć bufory i dodawać etykiety. W celu wydrukowania przygotowanego szkicu należy wybrać z menu „Plik” opcję „Drukuj”.