Powrót

30.04.2021 Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie PZGiK

W Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Najważniejszymi cechami nowego rozporządzenia są: zmiany związane z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie geodezji i kartografii, dostosowanie do postępu technologicznego oraz wspieranie informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 31 maja 2021 r.