Powrót

30.06.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy pierwsze ortofotomapy opracowane na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapy o pikselu 10 cm opracowana na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii obejmują obszar miast Iława oraz Ostróda o łącznej powierzchni ok. 110 km2. Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe ortofotomapy.

Ortofotomapy można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania wprost z serwisu geoportal.gov.pl. W celu pobrania orotofotmapy należy włączyć warstwę „Dane do pobrania -> Orotofotmapa -> Według aktualności / Według rozdzielczości” i klikając w zaznaczony arkusz pobrać odpowiednie pliki.