Powrót

30.06.2021 Opublikowaliśmy drugą część książki „Praktyczne Aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce”

Już jest dostępna druga część książki pt. „Praktyczne Aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce”.

Rys. 1

To kontynuacja opublikowanej w listopadzie 2020 r. publikacji.

Rys. 1

Książki można też pobrać ze strony Projektu POWER.

Obie publikacje powstały w ramach realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Polecamy je wszystkim, którzy chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się z danymi przestrzennymi w naszym kraju.

 

W książkach przedstawiamy opis podstawowych danych i usług sieciowych oferowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przeznaczonych do wykorzystania we wszelkich systemach informatycznych, zarówno w administracji publicznej, jak i zastosowaniach komercyjnych. Jesteśmy przekonani, że publikacje będą wspierały pracowników administracji publicznej w realizacji ich codziennych zadań, a tym samym przyczyni się do rozwoju krajowej infrastruktury danych przestrzennych, szerszego wykorzystania danych przestrzennych i nowych technologii.