Powrót

30.07.2020 Pobieranie danych NMPT oraz danych pomiarowych NMT

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w serwisie geoportal.gov.pl dwie nowe warstwy, które umożliwiają użytkownikom pobieranie danych NMPT oraz danych pomiarowych NMT. Dostęp do usług znajduje się w grupie „Dane do pobrania” i jest realizowany na ogólnie przyjętych zasadach udostępniania danych.

Dane numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) dostępne są w formatach - ARC/INFO ASCII GRID oraz ASCII XYZ GRID, natomiast dane pomiarowe numerycznego modelu terenu w formacie LAS.