Powrót

30.07.2021 Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (4597 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Leszno. Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym także pozyskanych w 2021 roku, są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie www.geoportal.gov.pl

Zdjęcia można kupić za pomocą portalu https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ składając stosowny wniosek. Zasób fotogrametrycznych zdjęć lotniczych będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi materiałami przyjmowanymi do PZGiK.