Powrót

30.07.2021 Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej opublikowane

Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej opublikowane

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2021 r. pod numerem 1385 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Do najważniejszymi zmian wprowadzonych w nowym rozporządzeniu należą:

    uproszczenie modelu danych oraz procesu aktualizacji bazy BDOT500;
    wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych;
    wprowadzenie nowych typów geometrii do reprezentacji obiektów (multipunkt, multilinia, multipowierzchnia);
    zmiana niektórych znaków umownych mapy zasadniczej dla lepszego zobrazowania przebiegu przedstawianych obiektów.

Rozporządzenie wchodzi w życie 31 lipca 2021 roku.