Powrót

30.08.2021 Usprawnienie narzędzia „Zawartość mapy”

W serwisie www.geoportal.gov.pl wprowadziliśmy usprawnienie w działaniu narzędzia „Zawartość mapy”. Aktualnie panel funkcjonalności „Wyszukaj warstwę” otwiera się na środku ekranu, dzięki czemu użytkownik ma możliwość wyszukania i zarządzania widocznością warstw mając ciągły podgląd na pozostałe opcje narzędzia, tj. drzewko warstw i legendę.

Rys. 1 Ilustarcja przedstawiająca ekran serwisu www.geoportal.gov.pl ukazujący wprowadzone usprawnienie w narzędziu "Zawartość mapy" polegające na otwieraniu się panelu funkcjonalności „Wyszukaj warstwę” na środku ekranu mapy po jej uruchomieniu.