Powrót

30.09.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: strzelińskim, trzebnickim, żagańskim, bielskim (woj. śląskie), mikołowskim, żywieckim i wałeckim w dniach 27-30.09.2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Rys. 1 Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 53 400 zawiadomień. Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbiera już 46 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawiająca mapę polski zawierającą granice administracyjne województw i powiatów. Kolorem zielonym zostały zaznaczone powiaty, które uruchomiły odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w Księgach Wieczystych.