Powrót

30.09.2021 Kolejne powiaty wdrożyły układ PL-EVRF2007-NH

Powiaty: tucholski, kłobucki, iławski, opoczyński i miasto Płock zakończyły wdrażanie układu PL‑EVRF2007-NH na swoim terenie. W całym kraju 226 powiatów wdrożyło układ wysokościowy PL‑EVRF2007‑NH, w 118 powiatach trwają prace wdrożeniowe, a 36 powiatów przygotowuje się do ich rozpoczęcia.

Ilustracja przedstawia wykres słupkowy zaawansowania wdrażania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w województwach, wyrażony w procentach: pomorskie - 97,5%, dolnośląskie - 95,0%, kujawsko-pomorskie - 89,1%, opolskie - 87,5%, podkarpackie - 86,0%, mazowieckie - 85,7%, podlaskie - 85,3%, lubuskie - 82,1%, śląskie - 81,9%, zachodniopomorskie - 73,8%, warmińsko-mazurskie - 71,4%, lubelskie - 62,5%, wielkopolskie - 58,6%, łódzkie - 56,3%, małopolskie - 43,2%, świętokrzyskie - 28,6%,.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania Układu PL-EVRF2007-NH w poszczególnych województwach: Teryt 22 województwo pomorskie, stan wdrożenia: 97,5%, liczba powiatów w województwie: 20, wprowadzono na terenie 19 powiatów, w trakcie wprowadzania w 1 powiecie; Teryt 02 województwo dolnośląskie, stan wdrożenia: 95,0%, liczba powiatów w województwie: 30, wprowadzono na terenie 27 powiatów, w trakcie wprowadzania w 3 powiatach; Teryt 04 województwo kujawsko-pomorskie, stan wdrożenia: 89,1%, liczba powiatów w województwie: 23, wprowadzono na terenie 18 powiatów, w trakcie wprowadzania w 5 powiatach; Teryt 16 województwo opolskie, stan wdrożenia: 87,5%, liczba powiatów w województwie: 12, wprowadzono na terenie 9 powiatów, w trakcie wprowadzania w 3 powiatach; Teryt 18 województwo podkarpackie, stan wdrożenia: 86,0%, liczba powiatów w województwie: 25, wprowadzono na terenie 18 powiatów, w trakcie wprowadzania w 7 powiatach; Teryt 14 województwo mazowieckie, stan wdrożenia: 85,7%, liczba powiatów w województwie: 42, wprowadzono na terenie 33 powiatów, w trakcie wprowadzania w 6 powiatach, nie wprowadzono w 3 powiatach; Teryt 20 województwo podlaskie, stan wdrożenia: 85,3%, liczba powiatów w województwie: 17, wprowadzono na terenie 12 powiatów, w trakcie wprowadzania w 5 powiatach; Teryt 08 województwo lubuskie, stan wdrożenia: 82,1%, liczba powiatów w województwie: 14, wprowadzono na terenie 10 powiatów, w trakcie wprowadzania w 3 powiatach, nie wprowadzono w 1 powiecie; Teryt 24 województwo śląskie, stan wdrożenia: 81,9%, liczba powiatów w województwie: 36, wprowadzono na terenie 26 powiatów, w trakcie wprowadzania w 7 powiatach, nie wprowadzono w 3 powiatach; Teryt 32 województwo zachodniopomorskie, stan wdrożenia: 73,8%, liczba powiatów w województwie: 21, wprowadzono na terenie 10 powiatów, w trakcie wprowadzania w 11 powiatach; Teryt 28 województwo warmińsko-mazurskie, stan wdrożenia: 71,4%, liczba powiatów w województwie: 21, wprowadzono na terenie 12 powiatów, w trakcie wprowadzania w 6 powiatach, nie wprowadzono w 3 powiatach; Teryt 06 województwo lubelskie, stan wdrożenia: 62,5%, liczba powiatów w województwie: 24, wprowadzono na terenie 12 powiatów, w trakcie wprowadzania w 6 powiatach, nie wprowadzono w 6 powiatach; Teryt 30 województwo wielkopolskie, stan wdrożenia: 58,6%, liczba powiatów w województwie: 35, wprowadzono na terenie 9 powiatów, w trakcie wprowadzania w 23 powiatach, nie wprowadzono w 3 powiatach; Teryt 10 województwo łódzkie, stan wdrożenia: 56,3%, liczba powiatów w województwie: 24, wprowadzono na terenie 6 powiatów, w trakcie wprowadzania w 15 powiatach, nie wprowadzono w 3 powiatach; Teryt 12 województwo małopolskie, stan wdrożenia: 43,2%, liczba powiatów w województwie: 22, wprowadzono na terenie 4 powiatów, w trakcie wprowadzania w 11 powiatach, nie wprowadzono w 7 powiatach; Teryt 26 województwo świętokrzyskie, stan wdrożenia: 28,6%, liczba powiatów w województwie: 14, wprowadzono na terenie 1 powiatu, w trakcie wprowadzania w 6 powiatach, nie wprowadzono w 7 powiatach;

Ilustracja przedstawia mapę Polski z oznaczonym kolorystycznie stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach.

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.