Powrót

30.09.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla obszaru 5 miast Goleniów, Gryfino ( województwo zachodniopomorskie) oraz Kościan, Śrem, Leszno (województwo wielkopolskie) Goleniów o łącznej powierzchni 217 km2:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,
  • ortofotomapę o pikselu 0.10 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Dane zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 1 i 2 zamówienia z 2021 r.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający centrum miasta Gryfino w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Gryfina