Powrót

29.10.2021 Zakończyło się spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Przez dwa dni przedstawiciele Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dyskutowali o najbardziej nurtujących środowisko zagadnieniach. W zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego pierwszym w formie hybrydowej spotkaniu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 28-29 października 2021 roku uczestniczyło ponad 1000 osób – ponad 350 na miejscu oraz 650 online. Pierwszego dnia w konferencji wziął udział wiceminister rozwoju Piotr Uściński gratulując uczestnikom osiągnięć w dziedzinie informatyzacji i udostępniania danych przestrzennych. Drugiego dnia przedstawiono m.in. najnowsze informacje dotyczące ZSIN, osnów geodezyjnych i BDOT10k. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja na temat zmian w EGiB.

Rys. 1 Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebski i Wiceminister Piotr Uściński z Ministerstwa Rozwoju i Technologii podczas Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rys. 2 Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w sali konferencyjnej.

Rys. 3 Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w sali konferencyjnej.

Rys. 4 Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebski podczas spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w sali konferencyjnej.