Powrót

30.10.2020 Ponad 500 osób przeszkolonych w projekcie POWER

W ostatniej październikowej sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło 36 osób. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER ponad 500 pracowników administracji państwowej i samorządowej. Podczas ostatniego dnia szkolenia Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wskazał wagę szerzenia wiedzy w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej szczególnie ze względu na wchodzące zmiany w publikowaniu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami brak jest już wolnych miejsc na sesje w 2020 r., lecz na kolejnych chętnych czekają wolne miejsca podczas sesji w I kwartale 2021 r.: https://power.gugik.gov.pl/zapisy-na-szkolenia/. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS.