Powrót

30.11.2020 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 2 powiatów

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 2 powiatów:

- województwo mazowieckie: przysuski;

- województwo śląskie: gliwicki.

Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii.

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Nowoprzyjęte zbiory danych BDOT10k można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania  QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.