Powrót

30.11.2020 Informacje o zagospodarowaniu przestrzennym działki do pobrania w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl do warstwy „Ewidencja Gruntów i Budynków” dodaliśmy możliwość pobrania dla działki dodatkowych informacji wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego. Funkcjonalność uruchamiana jest poprzez kliknięcie na opcję „Pobierz raport o zagospodarowaniu przestrzennym” umieszczoną w oknie identyfikującym obiekt, co przedstawiono poniżej.

Wybranie powyższego hiperłącza powoduje pobranie pliku PDF zawierającego informacje o działce z uwzględnieniem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Osoba, która dostanie taki plik PDF ma możliwość automatycznego przejścia do serwisu www.geoportal.gov.pl ze zlokalizowaną działką poprzez kliknięcie na identyfikatorze działki.

Nowa funkcjonalność będzie w przyszłości rozbudowana w kierunku udostępnienia szerszego zakresu informacji.