Powrót

30.11.2022 Wystąpienia GUGiK podczas XXV Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji

XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji odbywa się 28-30 listopada 2022 r. w formie telekonferencji. Została zorganizowana przez Polską Akademię Nauk, Centrum Badań Kosmicznych oraz Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia teledetekcji satelitarnej i lotniczej oraz zastosowania danych obrazowych w różnych dziedzinach gospodarki. W konferencji biorą również udział przedstawiciele GUGiK: Anna Bober, Krzysztof Dworakowski, Agata Wojdak i Justyna Araszkiewicz, którzy zaprezentowali wykorzystanie metod głębokiego uczenia w pracach realizowanych przez GUGiK w zakresie przetwarzania i kontroli danych przestrzennych:

  1. Automatyczna detekcja obiektów topograficznych na ortofotomapie z wykorzystaniem metod deep learning

  2. Metodyka kontroli zdjęć lotniczych przyjmowanych do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

zdjęcie przedstawia stronę tytułowa prezentacji pt. "Automatyczna detekcja obiektów topograficznych na ortofotomapie z wykorzystaniem metod deep learning"  zdjęcie przedstawia slajd z prezentacji dotyczący metodyki przeprowadzonej detekcji budynków

 zdjęcie przedstawia stronę tytułowa prezentacji pt. "Metodyka kontroli zdjęć lotniczych przyjmowanych do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"  zdjęcie przedstawia slajd prezentujący oprogramowanie CertiFlAI