Powrót

30.12.2019 1,5 miliarda wywołań usługi KIEG w roku 2019

W roku 2019 usługa KIEG uzyskała już ponad 1.500.000.000 wywołań, co w stosunku do liczby wywołań z roku 2018 stanowi wzrost o ponad 100%.

W roku 2019 intensywnie rosło także wykorzystanie usługi ULDK, co szczegółowo przedstawiono na wykresie razem z miesięcznymi statystykami usługi KIEG.