Powrót

30.12.2019 Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego dostępne usługi GUGiK

Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego podstawowe usługi danych przestrzennych dedykowane dla systemów informatycznych państwa. Aktualna wersja, to 1.07 i zawiera w stosunku do poprzednich opis nowych usług związanych z ortofotmapą o wysokiej rozdzielczości oraz kompletny opis usługi NMT.