Powrót

30.12.2020 Podsumowanie komunikacji systemów EGiB z rejestrem PESEL

W 2020 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL skorzystano już ponad 1 856 062 razy. Z kolei w grudniu z funkcjonalności tej skorzystano już 207 875 razy, co daje 10 393 zapytań dziennie. Dotychczas najlepszy wynik (224 613 zapytań) odnotowano we wrześniu 2020.

Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są:  toruński (woj. kujawsko-pomorskie), warszawski-zachodni (woj. mazowieckie) oraz m. Kraków (małopolskie)

Aktualnie jeszcze tylko miasto Katowice nie wdrożyło tej potrzebnej funkcjonalności.