Powrót

30.12.2021 Kolejny wzrost zainteresowania zbiorczymi usługami przeglądania w roku 2021

W roku 2021 usługa KIEG (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) uzyskała ponad 2,77 mld wywołań, co w stosunku do liczby z roku 2020 stanowi wzrost o niemal 30 %.

Wykres przedstawia roczną liczbę wyświetleń usługi Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów w latach 2017-2021: 2017 - 136031973, 2018 - 739228464, 2019 - 1529573068, 2020 - 2143708592, 2021 - 2774222703

Duży wzrost wykorzystania w 2021 roku odnotowała również usługa KIUT (Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu), która została wywołana ponad 850 mln razy. Jest to wynik lepszy o ponad 58% względem roku ubiegłego.

Wykres przedstawia roczną liczbę wyświetleń usługi Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu w latach 2017-2021: 2017 - 114093115, 2018 - 200530733, 2019 - 219657938, 2020 - 538351812, 2021 - 851451246

O stale rosnącym zainteresowaniu obiema usługami również świadczy 4-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2018. 

W 2021 roku o niemal 30% wzrosło wykorzystanie także usługi KIMP (Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego), która została wywołana blisko 113 mln razy.

Wykres przedstawia roczną liczbę wyświetleń usługi Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w latach 2017-2021: 2017 - 1380000, 2018 - 38778929, 2019 - 76917196, 2020 - 86892602, 2021 - 112934599