Powrót

30.12.2021 Operat elektroniczny – istotna zmiana w funkcjonowaniu geodezji

Nadchodzący rok 2022 przynosi bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu geodezji. Najważniejszą zmianą jest odejście od operatów papierowych na rzecz operatów w postaci elektronicznej (plik pdf).

Zdjęcie przedstawia metalowy regał w nowoczesnym archiwum z rzędami niebieskich segregatorów.

Zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 31 grudnia 2021 r. kończy się okres przejściowy, w którym była jeszcze możliwość przekazywania operatów w postaci papierowej. Już w grudniu 2021 r. ok. 60% operatów było przyjmowanych do zasobu w postaci elektronicznej.

Przejście na cyfrowe operaty, których co roku powstaje ponad 1 000 000, pozwoli na oszczędności dla administracji oraz wykonawców prac geodezyjnych polegające na:

  • oszczędności czasu i kosztów przez:
  • możliwość złożenia operatu przez całą dobę bez wizyty w urzędzie,
  • wyeliminowanie konieczności skanowania operatów dla nadania im formy niezbędnej do nowoczesnego udostępniania,
  • oszczędności ton papieru i innych materiałów biurowych – każdy operat ma od kilku do nawet kilku tysięcy stron,
  • wyeliminowania potrzeby utrzymywania dużych i kosztownych archiwów;
  • ułatwieniu komunikacji z urzędem przez:
  • zastosowanie pełnej komunikacji elektronicznej,
  • stworzenie możliwości do pełnej automatyzacji obsługi prac geodezyjnych,
  • skrócenie procesu weryfikacji operatów.