Powrót

30.12.2021 Opracowanie wtyczki oprogramowania QGIS przeznaczonej do wizualizacji graficznej plików GML zawierających dane EGiB, GESUT, BDOT500

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie wtyczki oprogramowania QGIS przeznaczonej do wizualizacji graficznej plików GML zawierających dane EGiB, GESUT, BDOT500 oraz biblioteki znaków kartograficznych.

Ilustracja pokazuje schematyczny proces wizualizacji danych z pliku GML za pomocą wtyczki w oprogramowaniu QGIS

Szczegółowy opis wymagań, które są niezbędne do dopuszczenia pracy konkursowej do oceny zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. Cechy i funkcjonalności wykraczające poza minimalne wymagania będą dodatkowo punktowane.

Dla autora zwycięskiej pracy przewidziano nagrodę w wysokości 80 000,00 zł netto. W przypadku gdy Zamawiający otrzyma prace o podobnej jakości przewiduje się możliwość nagrodzenia dwóch najlepszych prac, a wysokość nagród wyniesie wówczas 60 000,00 zł netto za 1 miejsce Konkursu oraz 40 000,00 zł netto za 2 miejsce Konkursu.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do 10 stycznia 2022 r. (godz.12:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do 23 marca 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Więcej informacji na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/opracowanie-wtyczki-oprogramowania-qgis-przeznaczonej-do-wizualizacji-graficznej-plikow-gml-zawierajacych-dane-egib,-gesut,-bdot500