Powrót

30.12.2021 Realizacja porozumień na refundację środków poniesionych na wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH

Zakończyliśmy wypłatę środków finansowych w ramach porozumień z Głównym Geodetą Kraju w zakresie pomocy finansowej we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w roku 2021. Refundację części kosztów poniesionych na prace wdrożeniowe otrzymało 36 jednostek, na łączną kwotę prawie 2,7 mln zł.

Na pomoc finansową przy realizacji prac w 2022 roku podpisanych zostało już 16 porozumień, a kolejne 4 są w trakcie uzgodnień.

Ilustracja przedstawia mapę Polski z oznaczonymi kolorystycznie powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie.

Wsparcie merytoryczne udzielane jest wszystkim powiatom, które zwrócą się z prośbą o pomoc w przygotowaniu założeń oraz dokumentacji technicznej wdrożenia nowego układu wysokościowego na terenie powiatu. Główny Geodeta Kraju udziela także wsparcia finansowego polegającego na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac. Na pomoc finansową w latach 2020-2022 zaangażowano prawie 5,3 mln zł.

Ilustracja przedstawia wykres słupkowy środków wydatkowanych lub planowanych na realizację porozumień: Porozumienia zakończone - 49 porozumień na kwotę 3 412 471,49 zł; Porozumienia w trakcie realizacji - 16 porozumień na kwotę 1 429 000,00 zł; Porozumienia procedowane - 4 na kwotę 435 000,00 zł.