Powrót

30.12.2021 Statystyki wykorzystania usług ULDK i UUG w roku 2021

Usługa ULDK (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych), umożliwiająca lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej na podstawie jej identyfikatora została wywołana w 2021 r. ponad 914 mln razy. Jest to wynik lepszy o ponad 34 % względem roku 2020.

Wykres przedstawia roczną liczbę wywołań Usługi Lokalizacji Działek Katastralnych w latach 2019-2021: 2019 - 253 118 701, 2020 - 680 256 044, 2021 - 914 324 169.

Duży wzrost wykorzystania w 2021 roku odnotowała również usługa UUG (Uniwersalna Usługa Geokodowania), umożliwiająca lokalizację przestrzenną punktu adresowego, ulicy lub miejscowości, słupków kilometrowych przy głównych drogach, przejazdów kolejowych, a także obiektów fizjograficznych. Usługa została wywołana ponad 25 mln razy, co daje wynik lepszy o 72% względem 2020 roku.

Wykres przedstawia roczną liczbę wywołań Uniwersalnej Usługi Geokodowania w latach 2019-2021: 2019 - 186 179, 2020 - 14 844 539, 2021 - 25 460 532.