Powrót

31.01.2022 Kolejne wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w powiatach

W powiatach: międzychodzkim i nyskim oraz w Świętochłowicach zakończone zostały prace wdrożeniowe układu PL-EVRF2007-NH. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 253 powiatach, natomiast w 108 powiatach trwają prace wdrożeniowe.

Ilustracja przedstawia wykres słupkowy zaawansowania wdrażania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w województwach, wyrażony w procentach. Dane przedstawione na wykresie znajdują się w pliku Tabela1.xlsx (link zamieszczono poniżej).

Tabela1.xlsx

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w poszczególnych województwach. Dane przedstawione w tabeli znajdują się w pliku Tabela2.xlsx (link zamieszczono poniżej).

Tabela2.xlsx

Ilustracja przedstawia mapę Polski z oznaczonym kolorystycznie stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach.