Powrót

31.01.2022 Linkowanie do Geoportalu z identyfikatorem obiektu bazy BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność polegającą na możliwości uruchomienia aplikacji w taki sposób, aby na starcie zobrazowany został wskazany w wywołaniu obiekt topograficzny. Aby uzyskać taki efekt należy użyć parametru „identifyObjectIIP” i jako jego wartość podać odpowiedni identyfikator obiektu topograficznego z bazy BDOT10k.

Przykładowe wywołanie serwisu www.geoportal.gov.pl dla obiektu o identyfikatorze PL.PZGiK.994.BDOT10k.2EE13F53-8784-10BF-E053-CA2BA8C063B3 (zapora na Wiśle w okolicach Włocławka) przybiera postać:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?actions=BDOT10k&identifyObjectIIP=PL.PZGiK.994.BDOT10k.2EE13F53-8784-10BF-E053-CA2BA8C063B3

Na ilustracji zaprezentowany został wynik wywołania powyższego przykładu.

Ilustracja przedstawia przykład uruchomienia serwisu www.geoportal.gov.pl z parametrem identifyObjectIIP, gdzie wywołany został obiekt topograficzny o identyfikatorze PL.PZGiK.994.BDOT10k.2EE13F53-8784-10BF-E053-CA2BA8C063B3.