Powrót

31.01.2023 Kolejnych 9 powiatów wdrożyło układ PL-EVRF2007-NH

W powiatach: cieszyńskim, gryfickim, gryfińskim, lipskim, pilskim, płońskim, radomszczańskim, sokołowskim i stargardzkim wdrożony został układ PL‑EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 312 powiatach, natomiast w 67 powiatach trwają prace wdrożeniowe. Prac wdrożeniowych nie rozpoczęto jedynie w powiecie krasnostawskim.

Główny Geodeta Kraju kontynuuje wsparcie wdrażania w zakresie merytorycznym oraz finansowym, polegającym na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac w bieżącym roku. Porozumienia w tym zakresie są realizowane z 17 jednostkami, zaś w 1 powiecie zakończone zostały w tym roku prace objęte porozumieniem. Na pomoc finansową w bieżącym roku zagospodarowano 2 226 500,00 zł, a od początku jej udzielania kwota ta wynosi 10 169 728,28 zł.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w poszczególnych województwach. Dane przedstawione w tabeli znajdują się w pliku Tabela.xlsx (link zamieszczono poniżej).

Tabela

Rysunek 2 - Ilustracja przedstawia zestawione obok siebie dwie mapy Polski z oznaczonym kolorystycznie: stanem wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w powiatach po lewej stronie i powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie po prawej stronie.

 

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii: gugik@gugik.gov.pl.