Powrót

31.01.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju nowe, wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne o powierzchni około 400 km2 dla obszaru miast z województw:

 

 1. dolnośląskiego:
 • Kłodzko
 • Lubań
 • Milicz
 • Oława
 • Środa Śl.
 • Strzelin
 1. wielkopolskiego
 • Chodzież
 • Gostyń

dla których wykonano:

 • zdjęcia lotnicze o GSD = 0,05 m,
 • ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m,
 • chmurę punktów ALS o gęstości 12 p/m2,
 • numeryczny model terenu o interwale siatki 1 m,
 • numeryczny model pokrycia o interwale siatki 0,05 m,
 • obrazy intensywności o terenowym rozmiarze piksela 0,25m.

 

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej mapie.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z zasięgiem nowo przyjętych danych dla obszaru województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.

 

Nowo przyjęta ortofotomapa dostępna jest w usługach przeglądania WMTS i WMS ORTO HR  oraz WMTS i WMS ORTO STD. Pliki ortofotomapy, obrazów intensywności i danych wysokościowych można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek