Powrót

31.03.2021 Podstawowa osnowa i granice administracyjne – dostępne w usłudze WFS

Opublikowaliśmy usługi sieciowe WFS dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej oraz danych jednostek terytorialnych pochodzących z bazy PRG. Usługi są dostępne pod adresami:

  • Osnowa podstawowa

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_OSNOWA_WFS/MapServer/WFSServer

  • Państwowy Rejestr Granic – Jednostki Terytorialne

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/PRG/WFS/AdministrativeBoundaries

Usługa WFS (Web Feature Service) – jest usługą służącą do pobierania danych w postaci wektorowej, na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika. Formatem służącym do przekazywania danych jest Geography Markup Language (GML).

Przykładowy link do pobrania danych w ramach udostępnianych usług:

  • dla Osnowy podstawowej - dostępny jest tutaj,
  • dla Państwowy Rejestr Granic – Jednostki Terytorialne - dostępny jest tutaj.

W celu pobrania danych można skorzystać z dowolnego oprogramowania posiadającego funkcję klienta WFS, np. QGIS.

Szczegóły dotyczące usług WFS publikowanych przez GUGiK są dostępne na stronie Geoportalu pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-pobierania-wfs.