Powrót

31.03.2021 Porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej poprzez wymianę danych, usług i wiedzy – to główne założenia podpisanego 31 marca 2021 r. porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską (PW) oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Instytucje zadeklarowały współpracę między innymi w zakresie wykorzystania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz naukowej infrastruktury analitycznej (projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – RPO WM) stworzonej w ramach projektu pt. „Centrum Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)”.

Porozumienie ze strony PW podpisał Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW natomiast GUGiK reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW. Podczas podpisywania porozumienia obecny był Szef CENAGIS dr. hab. inż. Dariusza Gotlib, prof. PW.