Powrót

31.03.2021 Spotkanie GGK z laureatami plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski pogratulował laureatom rozstrzygniętego dzisiaj plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”.

Podczas spotkania rozmawiano o tym, jak wielką rolę w dobrej współpracy ośrodków dokumentacji geodezyjnej z geodetami odgrywa informatyzacja. Laureaci podkreślali, że bez wykorzystywania narzędzi elektronicznych w swojej pracy nie mieliby tak dobrej opinii wśród wykonawców prac geodezyjnych.