Powrót

31.05.2019 Wielomilionowe wykorzystania usług KIEG i ULDK w maju

Wzrasta zainteresowanie prowadzonymi przez Głównego Geodetę Kraju podstawowymi usługami sieciowymi związanymi z danymi ewidencji gruntów i budynków tj.:

  • KIEG – (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) usługa zapewniająca możliwość wygenerowania mapy ewidencyjnej gruntów i budynków dla dowolnego obszaru kraju,
  • ULDK – (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) usługa do lokalizacji działek ewidencyjnych. Umożliwia lokalizację przestrzenną wskazanej działki na podstawie jej identyfikatora lub na podstawie współrzędnych X,Y dowolnego punktu leżącego w jej wnętrzu.

W maju istotny wzrost wykorzystania odnotowała usługa ULDK, która została rozbudowana o nowe funkcjonalności związane ze „snapowaniem do punktu” oraz agregowaniem kilku obiektów ewidencyjnych do wspólnej geometrii.

Prosty interfejs i dostępność usług dla obszaru całego kraju powoduje, że usługi KIEG i ULDK odgrywają coraz większą rolę w dostępie do aktualnych danych ewidencji gruntów i budynków - zarówno w systemach państwowych, jak i komercyjnych. W maju usługa KIEG odnotowała ok. 135 milionów zapytań, a usługa ULDK została wykorzystana ponad 7 milionów razy. Szczegółowa statystyka wykorzystania usług w roku 2019 została przedstawiona na załączonej ilustracji.