Powrót

31.07.2020 Blisko 1800 osób wzięło udział w wideokonferencji na temat wchodzącej dzisiaj w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Spotkanie otworzyła Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, która podkreślała znaczenie i wpływ wprowadzonych zmian na wiele dziedzin gospodarki oraz na usprawnienie procesu inwestycyjnego. Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wyjaśniał przedstawicielom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonawcom prac geodezyjnych konsekwencje zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Omawiał również nowe rozporządzenia i odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Wideokonferencję zakończył Wiceminister Rozwoju Robert Nowicki.