Powrót

31.08.2021 Rozszerzenie narzędzia do analiz BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl rozbudowaliśmy udostępnione 18 sierpnia 2021 r. narzędzie „Wyszukiwanie obiektów” z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Nowa funkcjonalność „Przecięcie warstwą” umożliwia wyszukiwanie i wyświetlanie obiektów poprzez analizę zależności topologicznej między warstwami.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z Geoportalu, pokazujący sposób korzystania z nowo dodanej selekcji "Przecięcie warstwą", która została dodana do narzędzia "Wyszukiwanie obiektów" z bazy BDOT10k.

Nowa funkcjonalność wymaga wskazania minimum dwóch warstw oraz rodzaju zależności między nimi. Pierwszą warstwę wybieramy w zakładce „Wybierz warstwę” zaś drugą w nowej opcji „Przecięcie warstwą”. Po wybraniu warstw, użytkownik musi jeszcze wskazać jeden z dostępnych operatorów („Wybierz operator”), a następnie uruchomić opcję „Wykonaj zapytanie”. Lista dostępnych operatorów:

  • Istnieje część wspólna
  • Stykają się
  • Są wewnątrz
  • Zawierają w całości
  • Nie istnieje część wspólna
  • Nie stykają się
  • Nie są wewnątrz
  • Nie zawierają w całości

 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z Geoportalu, pokazujący wyniki wyszukiwania otrzymane przy użyciu nowo dodanej selekcji "Przecięcie warstwą"