Powrót

31.10.2019 Październikowa statystyka wykorzystania podstawowych usług związanych z danymi przestrzennymi

W październiku 2019 r. podstawowe usługi sieciowe związane z danymi ewidencji gruntów i budynków (KIEG i ULDK), uzbrojeniem terenu (KIUT) oraz zagospodarowaniem przestrzennym (KIMPZP) cieszyły się niezmiennie dużą popularnością.

 

W październiku usługa KIEG odnotowała rekordową liczbę wywołań (pod. 150 mln.), natomiast wykorzystanie usług ULDK i  KIUT utrzymało się na podobnym poziomie jak w poprzednich miesiącach. Stały wzrost zainteresowania odnotowuje z kolei usługa KIMPZP, która integruje już dane z ok. 50% wszystkich obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Wraz z włączeniem nowych planów, wykorzystanie tej usług powinno wzrosnąć. Szczegółowe statystyki wykorzystania usług zostały przedstawione na załączonych wykresach.

Duży wzrost popularności odnotowała usługa umożliwiająca bezpośrednią komunikację między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą. W październiku funkcjonalność ta odnotowała ponad 107 tys. zapytań o treść KW, co oznacza ponad dwukrotny wzrost takich zapytań względem września 2019 r. Statystyki wykorzystania opisanej usługi przedstawia załączony wykres.