Powrót

31.12.2019 Kolejna aktualizacja listy geodetów uprawnionych

W bazie geodetów uprawnionych uzupełniono wszystkie numery PESEL oraz dokonano kolejnej aktualizacji wykazu geodetów uprawnionych w powiązaniu z rejestrem PESEL. Rejestr geodetów jest dostępny do wyszukiwania, jak i pobrania wykazu wszystkich aktywnych geodetów na stronie: http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete

Zgodnie z dzisiejszą aktualizacją liczba aktywnych obecnie geodetów uprawnionych wynosi 19340. W roku 2019 nadano uprawnienia 283 osobom.