Powrót

31.12.2019 Nowe ortofotomapy o plikselu 25 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni 12 050 km2 obejmujące fragmenty województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Nowe ortofotomapy są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zostały opracowane przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2019 roku na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.